Wildflowers

Inspired by Nature

Om

Velkommen til Wildflowers - et univers af blomster, dyrket med passion og kærlighed til naturen.

Fra forår til efterår dyrker vi bæredygtige snitblomster på Ålykkegården ved Kolding. Vi dyrker vores blomster efter økologiske principper, uden brug af pesticider og sprøjtemidler. Blomsterne dyrkes på den mest skånsomme måde for naturen, og blomstermarken er sæsonen igennem en vigtig fødekilde for sommerfugle, bier og andre insekter.

Langt størstedelen af de blomster, der sælges i Danmark i dag, er importeret fra steder i verden, hvor de sætter et massivt negativt fodaftryk både miljømæssigt og socialt. Blomsterne dyrkes ofte med brug af sprøjtemidler og pesticider, hvorefter de transporteres tusindvis af kilometer, inden de lander i vasen hos forbrugeren. 

Vores mission er, at tilbyde forbrugeren et bæredygtigt alternativ til de importerede blomster - Danske blomster dyrket med respekt for vores natur og miljø.