Wildflowers

Inspired by Nature

Bæredygtige blomster

Langt størstedelen af de blomster, der sælges i Danmark er importeret fra steder i verden, hvor de sætter et massivt negativt fodaftryk både miljømæssigt og socialt. Blomsterne dyrkes ofte med brug af sprøjtemidler og pesticider, hvorefter de transporteret tusindvis af kilometer, inden de lander i vasen hos forbrugeren. 

Hos Wildflowers ønsker vi at give forbrugeren et alternativ til de importerede blomster. VI dyrker blomster uden brug af sprøjtemidler og kunstgødning. Vores blomster er dyrket på den mest skånsomme måde for naturen og blomstermarken er en vigtig fødekilde for sommerfugle, bier og andre insekter. 

Danske lokalproduceret blomster, dyrket med respekt for naturen - vi synes det er sund fornuft.